Rabu, Januari 29

Pimpinan Kami

Dr. Ir. Chendy Tafakresnanto, MP (Kepala Balai)

 

Tugas Pokok

  • Melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi

Fungsi

  1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana berita, anggaran, evaluasi, dan laporan pengkajian, perakitan, pengembangan, dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
  2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
  3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
  4. Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
  5. Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
  6. Pelaksanaan bimbingan teknik materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi.
  7. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
  8. Pemberian pelayanaan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
  9. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.